DL Development and Training

De Lauwershorst Development and Training BV ontwikkelt projecten op het gebied van scholing en levenslang leren.
De scholing is gericht op duurzaamheid.

Zij voert trainingen uit voor doelgroepen waar dit gevraagd en nodig is.
De trainingsactiviteiten zijn gericht op Action Learning.

Financiering vindt plaats via fondsen van de overheid.
Voor de realisatie van de projecten wordt daarnaast gebruik van diverse subsidiebronnen zoals INTERREG, ERASMUS+, ESF c.q. andere Europese en mondiale subsidies.
Het bedrijfsleven treedt op als co-financier.

Projecten

2016-2019 Interreg LNG Pilots

2015-2018 Waste Train Westerkwartier

2015-2018 Scholing Suriname

2018-2022 Interreg Decom Tools Offshore Wind